Στο φωτεινό (και χαώδες) μυαλό του Κρίτωνα Αρσένη

Ο Κρίτων Αρσένης είναι ένας αιρετικός, ένας πολιτικός στοχαστής που δεν ασχολείται με τα επίγεια, αλλά έχει το βλέμμα πάνω, σαν τον Πλάτωνα