Καλύτεροι φίλοι οι άνθρωποι που βρίζουν, σύμφωνα με έρευνες

Νέες έρευνες αποδεικνύουν ότι τα άτομα που βρίζουν έχουν γνωρίσματα χαρακτήρα που στην πραγματικότητα τους καθιστούν καλύτερους φίλους!