Μήλος: Αυτή είναι η Ελπίδα, το πρόβατο που έγινε η ατραξιόν του νησιού

Στην Μήλο, αυτό το μαγικό νησί, έχουν την μικρή Ελπίδα, το πρόβατο που προκαλεί χαμόγελα και είναι η στενή παρέα του κύριου Γιώργου.