5 μπαράκια στην Αθήνα κατάλληλα για πρώτο ραντεβού

Για να μη ψάχνεσαι κάθε φορά έχω να σου προτείνω τα ακόλουθα, τα οποία είναι τα πιο ιδανικά έβερ για πρώτο ραντεβού.