Πίνακας Περιεχομένων
  1. Βελτιωμένη πρόβλεψη και για την ανεργία
  2. Δήλωση Σταϊκούρα για τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Κομισιόν

  Τις προβλέψεις της για το φετινό ΑΕΠ της Ελλάδας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, δείχνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τον πήχη να ανεβαίνει στο 7,1% για το 2021, ενώ η προηγούμενη εκτίμηση ήταν μόλις 4,3%. Το ελληνικό Προσχέδιο προβλέπει 6,1%, ωστόσο είναι δεδομένο ότι και αυτό θα τροποποιηθεί στο τελικό Σχέδιο του Προϋπολογισμού.

  Λέγεται, μάλιστα, πως υπάρχουν εισηγήσεις για ακόμα πιο τολμηρή πρόβλεψη συγκριτικά με εκείνες της Κομισιόν, ωστόσο φαίνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών θα κινηθεί στη «γραμμή» των Βρυξελλών.

  Για το 2022 η Κομισιόν «ψαλιδίζει» την πρόβλεψη στο 5,2% αντί 6%, αλλά ακόμα κι έτσι είναι υψηλότερη από το ελληνικό Προσχέδιο που προβλέπει 4,5%. Η πρόβλεψη για το 2023 είναι στο 3,6%.

  Απεργία στην εστίαση την Τρίτη: Τα 9 πράγματα που ζητούν από την κυβέρνηση

  Βελτιωμένη πρόβλεψη και για την ανεργία

  Τον περασμένο Μάιο, η Κομισιόν έδινε για το 2021 ποσοστό 16,3%, ενώ τώρα κατεβάζει τον πήχη στο 15%. Για το 2022, η πρόβλεψη είναι τώρα 15% ενώ ήταν 16,1%. Όσον αφορά στο 2023 προβλέπει 14,5%.

  Η πρόβλεψη για το Χρέος το 2021 είναι 202,9% -ήταν 208,8% – και 196,9% για το 2022 -ήταν 201,5%. Για το 2023, προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 192,1%.

  Παρά την τρέχουσα αύξηση των τιμών της ενέργειας, ο συνολικός πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει μόνο ήπια θετικός το 2021, κυρίως λόγω της αδύναμης ζήτησης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο πληθωρισμός αναμένεται να κορυφωθεί το 2022, φθάνοντας το 1%, επίσης λόγω της προβλεπόμενης ενίσχυσης της ζήτησης για υπηρεσίες. Καθώς οι μεταβατικές επιδράσεις των τιμών της ενέργειας εξανεμίζονται, ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 0,4% το 2023.

  Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί. Η πιθανή ενεργοποίηση των κρατικών εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της μέτρων στήριξης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένες δημοσιονομικές κόστος. Οι δικαστικές υποθέσεις κατά της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και η εκκρεμούσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αναδρομική αποζημίωση για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και εποχικών επιδομάτων εγκυμονούν πρόσθετους κινδύνους.

  Περαιτέρω κίνδυνοι σχετίζονται με τη στατιστική ταξινόμηση των πρόσφατων ή σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων δημοσιονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν σε ευάλωτους οφειλέτες.

  Κορωνοϊός – lockdown: Τι θα συμβεί με τα νέα μέτρα, ποια η πιθανότητα οριζόντιων περιορισμών

  Δήλωση Σταϊκούρα για τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Κομισιόν

  «Οι σημερινές Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν την ορθότητα και αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στη χώρα μας. Η χώρα ανακάμπτει ισχυρά και αναπτύσσεται βιώσιμα, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά, η ανεργία συρρικνώνεται, τα ταμειακά διαθέσιμα διατηρούνται σε ασφαλή επίπεδα, η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών γίνεται με υπευθυνότητα», αναφέρει σε δήλωσή του ο ΥΠΟΙΚ, Χρήστος Σταϊκούρας.

  Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, ειδικότερα, οι προβλέψεις:

  Α. «Επιβεβαιώνουν ότι η ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας θα είναι ισχυρή και διατηρήσιμη, πολύ ισχυρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμούς της τάξεως του 7,1% το 2021, 5,2% το 2022 και 3,6% το 2023, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης προβλέπεται, αντιστοίχως, να είναι 5%, 4,3% και 2,4%.

  Β. Επιβεβαιώνουν ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης είναι βιώσιμος, αφού εδράζεται, κυρίως, στη σημαντική αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών.
  Συγκεκριμένα, η χώρα μας εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει διψήφια αύξηση των επενδύσεων το 2021 και το 2022, τη δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη.
  Παράλληλα, προβλέπεται να εμφανίσει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης των εξαγωγών, το 2021, το 2022 και το 2023, πανευρωπαϊκά.

  Γ. Επιβεβαιώνουν ότι η ανεργία έχει συρρικνωθεί σημαντικά την τελευταία διετία, παρά την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, και προβλέπεται να συνεχίσει να αποκλιμακώνεται.

  Δ. Επιβεβαιώνουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός, τόσο το 2021 όσο και το 2022, προβλέπεται να παραμείνει στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρώπης. Συνεπώς, παρά την παρατεταμένη αβεβαιότητα και τις νέες προκλήσεις, η Ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και δυναμική. Η Ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές ώστε η χώρα να εξέλθει από τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις, οικονομικά ακόμη πιο ανθεκτική, εθνικά ακόμη πιο ισχυρή, και κοινωνικά ακόμη πιο δίκαιη».