Η πλειοψηφία των χωρών που συμμετέχουν στην σύνοδο κορυφής G20 ψήφισαν υπέρ στο να εκδοθεί δήλωση που καλεί την Ρωσία σε «άνευ όρων υποχώρηση από τα εδάφη της Ουκρανίας».

  Στη δήλωση, η οποία εγκρίθηκε από τους περισσότερους αλλά όχι από όλους, καταδικάζουν έντονα τον πόλεμο στην Ουκρανία και ζητούν την «πλήρη και άνευ όρων αποχώρηση» της Ρωσίας ωστόσο, όπως επισημαίνεται στον The Guardian υπήρξαν και άλλες απόψεις.

  Οι G20 κατέληξαν ότι  «η χρήση ή η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων είναι απαράδεκτη. Η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, οι προσπάθειες αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς και η διπλωματία και ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας. Στη σημερινή εποχή δεν πρέπει να υπάρχει πόλεμος».

  Ο πόλεμος της Ουκρανίας, τονίζεται στη δήλωση «προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο και επιδεινώνει τις υπάρχουσες αδυναμίες στην παγκόσμια οικονομία – περιορίζοντας την ανάπτυξη, αυξάνοντας τον πληθωρισμό, διακόπτοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενισχύοντας την ενεργειακή και επισιτιστική ανασφάλεια και αυξάνοντας τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

  Την ίδια στιγμή, «καλωσορίζεται» η πρωτοβουλία για τις εξαγωγές δημητριακών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

  Στη δήλωση αναφέρεται επίσης πως οι κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών θα συνεχίσουν να διαβαθμίζουν καταλλήλως τον ρυθμό της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

  Τα μέλη της G20 επαναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευσή τους να αποφύγουν την υπερβολική αστάθεια στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενώ αναγνωρίζουν ότι «πολλά νομίσματα κινήθηκαν σημαντικά» φέτος.