Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς, πιθανόν από hackers, σε emails της Βουλής, στις 20 Ιανουαρίου 2021. Κατά τις μεσημβρινές ώρες η Διεύθυνση Πληροφορικής διαπίστωσε ότι ήταν σε εξέλιξη προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης σε λογαριασμούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Βουλής από εξωτερική IP.

    H λειτουργία των mail των χρηστών διακόπηκε προκειμένου να προστατευτούν. Επίσης, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι σε άμεση και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να αποτιμηθεί το περιστατικό.

    Σύμφωνα με το protothema.gr, οι hackers επιχείρησαν να παραβιάσουν περίπου 60 λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βουλευτών, εργαζομένων και κοινοβουλευτικών συντακτών.