Γλυπτά του Παρθενώνα: Η Ελλάδα απορρίπτει τον ισχυρισμό του Βρετανικού Μουσείου ότι τα μάρμαρα «ανασύρθηκαν από τα ερείπια»

Οι υπεύθυνοι, επικαλούμενοι μάρτυρες εκείνης της εποχής, υποστήριζαν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποσπάστηκαν βίαια από τον ναό