Πίνακας Περιεχομένων
  1. Τι άλλο ορίζει ο νέος νόμος στην Ισπανία

  Νέος νόμος στην Ισπανία ορίζει ότι τα ζώα θα θεωρούνται όντα με αισθήματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν πλέον να κατασχεθούν, να υποθηκευθούν, να εγκαταλειφθούν, να τα κακομεταχειρίζονται ή να απομακρύνονται από έναν από τους ιδιοκτήτες τους σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου.

  Αυτές οι αλλαγές είναι πλέον σε ισχύ βάσει της ισπανικής νομοθεσίας και τροποποιούν τρία νομοθετήματα: τον Αστικό Κώδικα, τον Νόμο για την Υποθήκη και τον Νόμο περί Πολιτικής Δικονομίας. Επίσης, ετοιμάζουν ένα σχέδιο νόμου για την καλή διαβίωση των ζώων, που αναμένεται να εγκριθεί τους επόμενους μήνες. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει πιο ηχηρά μέτρα, όπως η απαγόρευση της χρήσης άγριων ζώων στα τσίρκο και η απαγόρευση πώλησης κατοικίδιων ζώων στα καταστήματα.

  Επιπλέον, μια προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα στην Ισπανία θα καταστήσει πιο σκληρή την τιμωρία για κακοποίηση ζώων. Μεταξύ των νέων μέτρων που ισχύουν πλέον είναι οι κανονισμοί για την κοινή φύλαξη των ζώων σε περίπτωση που ένα ζευγάρι χωρίσει. Για παράδειγμα, ένας δικαστής θα μπορεί να τροποποιήσει τους όρους για την φροντίδα όταν κριθεί απαραίτητο. Θα μπορεί να καθορίσει πώς θα πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα του κατοικίδιου ζώου και από τους δύο, ακόμη και να αποφασίσει για τον «γονιό» του εάν δεν συμφωνούν.

  Τι άλλο ορίζει ο νέος νόμος στην Ισπανία

  Θα μπορούν να απαγορεύσουν να τα βλέπουν τα παιδιά τους, εάν έχουν κακομεταχειριστεί τα κατοικίδιά τους, είτε ως μορφή υποκατάστατης βίας είτε ως μορφή βίας λόγω φύλου προκειμένου να ελέγξουν ή να θυματοποιήσουν τον πρώην σύντροφό τους ή τους απογόνους τους.

  Τα κατοικίδια μπορούν επίσης τώρα να συμπεριληφθούν στις διαθήκες. Αν όμως δεν μπουν, θα παραδοθούν στους κληρονόμους που τα διεκδικούν εκ νέου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα δοθούν είτε σε διοικητικό όργανο είτε σε κέντρο για εγκαταλελειμμένα ζώα, μέχρι να καθοριστούν οι κληρονομικές διαδικασίες. Εάν κανένας από τους κληρονόμους δεν θέλει να τα αναλάβει, η διοίκηση μπορεί να τα παραδώσει σε τρίτο για την φροντίδα και προστασία τους.

  Η νέα νομοθεσία ορίζει ότι αν κάποιος βρει ένα χαμένο ζώο, θα πρέπει να το παραδώσει στον ιδιοκτήτη του ή στον υπεύθυνο της φροντίδας του, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή εγκατάλειψης, οι οποίες πρέπει να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές. Οι ενώσεις προστασίας των ζώων βλέπουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις πολύ θετικές.

  Με αυτές τις αλλαγές η Ισπανία ακολουθεί τα βήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών –όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία και η Πορτογαλία– αλλά με πιο προηγμένη νομοθεσία.