Μυστήριο με τη δηλητηρίαση του Roman Abramovich: Τι συνέβη πραγματικά;

Η πληροφορία ότι ο Roman Abramovich και ορισμένα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας δηλητηριάστηκαν, προφανώς και δεν θα περνούσε στα ψιλά.