Πολωνία και Βαλτική: Η Δύση αγνοούσε επί 15 χρόνια τις προειδοποιήσεις τους για τον Putin

Πολωνία και η τριάδα των χωρών της Βαλτικής προειδοποιούσε εδώ και 15 χρόνια τη Δύση για τον Putin, αλλά δεν έπεφτε σε ευήκοα ώτα.