Θα μπορούσε η Κίνα να γίνει η νέα Ρωσία; Επενδύει στην άμυνα και την διπλωματία η Ιαπωνία

Είναι η Κίνα για την ευρύτερη Ασία ότι είναι η Ρωσία για την Ευρώπη;