Έλληνες τραγουδιστές που ανεβάζουν τα παιδιά τους στη σκηνή να τραγουδήσουν, αυτή η μάστιγα

Έχει γίνει σχοινί κορδόνι να φέρνουν τραγουδιστές τα παιδιά τους σε συναυλίες και να τα ανεβάζουν να τραγουδήσουν. Το κοινό το ρωτήσατε;