Η Λατινοπούλου «κατάφερε» να μετατρέψει ένα επιστημονικά ορθό κοινωνικό σχόλιο σε στοχοποίηση της Μπάρκα

Η Μπάρκα δεν επέβαλε σε κανέναν να γίνει «χοντρός», ούτε είπε ότι ένα κορμί με παραπάνω κιλά είναι πιο υγιές από ένα αδύνατο.