Στα πόσα εγκλήματα με όπλα αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο;

Τον τελευταίο έναν χρόνο έχουν γίνει στην Ελλάδα τουλάχιστον 4 γνωστές περιπτώσεις εγκλημάτων με όπλο, με τελευταία υπόθεση αυτή στην Άρτα