Γιατί δε μιλάει κανείς για την Pamela και μιλάνε όλοι για την Amber Heard;

Απ΄ό,τι φαίνεται στην Αμερική δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ασχολούνται με μια εκατέρωθεν τοξική σχέση και να αγνοούν όσα πέρασε η Pamela