Πώς επικράτησε το TikTok σε βάρος των άλλων social media πλατφορμών;

Τι είναι αυτό που έκανε το TikTok τόσο πετυχημένο σε σχέση με άλλες πλατφόρμες; Όχι το περιεχόμενο αλλά ο αλγόριθμος του