Ένα «φουντούκι» στο Χαλάνδρι φέρνει το καλοκαίρι στη ντουλάπα σου

Στο Χαλάνδρι υπάρχει ένα φουντούκι. Όχι ένα οποιοδήποτε φουντούκι. Αλλά αυτό που έχουν δημιουργήσει η Ρωξάνη και η Έλλη, το brand Hazelnut.