Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε νωρίτερα πως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι και η Μαδρίτη, δεν θα έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των αυτοκινήτων, όπως γράφει το Politico.

  Γιατί ο λόγος σε αυτές τις τρεις πόλεις;

  Γιατί οι συγκεκριμένες αντιμετωπίζουν ενδημικά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στο παρελθόν είχαν αμφισβητήσει την απόφαση της Επιτροπής, επιτρέποντας έτσι στις αυτοκινητοβιομηχανίες να συνεχίσουν να παραβιάζουν τα όρια ρύπανσης του οξειδίου του αζώτου, στρέφοντας την προσοχή σε ένα νέο σύστημα δοκιμών που εισήχθη μετά το σκάνδαλο Dieselgate.

  Μπαταρίες Λιθίου: Tι θα απογίνουν στην εποχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

  Οι νέες προσπάθειες, λοιπόν στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι τα αυτοκίνητα θα εκπέμπουν συγκεκριμένα επίπεδα.

  Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ υποστήριξε αρχικά τις εν λόγω πόλεις όταν διαμαρτυρήθηκαν, αναγκάζοντας την Επιτροπή να υποβάλει προς συζήτηση την πρότασή της για τους συντελεστές μετατροπής της ρύπανσης και την επιτρεπόμενη επιείκεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Οι συζητήσεις έκτοτε έχουν σταματήσει, με τη βιομηχανία και τις μεγάλες χώρες του αυτοκινήτου να ισχυρίζονται ότι οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών δεν είναι ακόμη επαρκώς ακριβείς.